Kontrollplan Örebro kommun

Söker du bygglov eller vill göra en bygganmälan för en enkel åtgärd i Örebro kommun? Det är viktigt att du då  bifogar en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver Stadsbyggnadskontoret i Örebro oftast ingen certifierad kontrollansvarig (KA). Då kan du som byggherre själv vara kontrollansvarig och göra kontroller enligt punkterna i kontrollplan enl. PBL. Mot slutet av bygget sammanställer du sedan de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Örebro kommun efterfrågar för att ge slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för byggåtgärden du planerar är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

I Örebro har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Baronbackarna, Vivalla, Rosta, Almby, Adolfsberg och Runnaby.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!