Kontrollplan Jönköping kommun

Söker du bygglov eller vill du göra en bygganmälan för en enkel åtgärd i Jönköpings kommun? Då är det viktigt att du också bifogar en projektanpassad kontrollplan till din bygglovsansökan. I enklare ärenden kräver Stadsbyggnadskontoret i Jönköping troligtvis ingen certifierad kontrollansvarig (KA). Då kan du som byggherre själv vara kontrollansvarig i ärendet och göra dina kontroller enligt punkterna i kontrollplan enl. PBL. Mot slutet av bygget sammanställer du de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Jönköping kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked.

Enklaste sättet att ta fram en korrekt kontrollplan för din byggåtgärd är att besöka Kontrollplan Direkts förstasida och välja bland de åtgärder där vi erbjuder skräddarsydda kontrollplaner och snabb leverans via e-post och eller vanlig post.

I Jönköping har vi sedan tidigare levererat kontrollplaner till områden som Rosenlund, Kålgården, Söder, Bäckalyckan, Mariebo och Öster.

KontrollplanDirekt gör det svåra lätt – välkommen att beställa din Kontrollplan idag!