Tack!

Dina uppgifter är nu inskickade och vi återkommer till dig inom 1-3 arbetsdagar med din projektanpassade kontrollplan. Kontrollplanen är endast avsedd för din byggåtgärd och är anpassad efter dina svar samt till Värmdö kommuns krav och önskemål på enkla kontrollplaner. När du fått din kontrollplan kan du – efter att själv ha läst igenom och granskat innehållet – bifoga den till din ansökan. Har du redan ett pågående ärende kan du skicka den direkt till din bygglovshandläggare. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss som tagit fram kontrollplanen på info@kontrollplandirekt.se.

Behöver din kontrollplan ändras?

Det är inte omöjligt att Värmdö kommun trots allt kan ha synpunkter på kontrollplanen eller anse att en eller flera kontrollpunkter saknas när du skickat in den till dem. Kontakta oss då för revidering och komplettering av din kontrollplan. Vi återkommer vi till dig med din reviderade kontrollplan inom 3 arbetsdagar.

Återigen tack för din beställning!

Värmdö kommun och Kontrollplansteamet!