Tack för att du besöker Värmdö kommuns verktyg för framtagande av förslag till kontrollplan för enkla byggärenden. Vår testperiod med verktyget för kontrollplaner är avslutad sedan 2023-12-31.

Har du behov av en skräddarsydd kontrollplan till din bygglovsansökan eller anmälan rekommenderar vi ett besök på www.kontrollplandirekt.se där du kan beställa samma typ av förslag till kontrollplan som de vi under testperioden kunde erbjuda kostnadsfritt. 

 

Vänliga hälsningar
Kontrollplansteamet

Vid ytterligare frågor kontakta KontrollplanDirekt.se på 08-570 290 00 alt. på info@kontrollplandirekt.se