symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för inredning av kallare och vind

Inredning av ytterligare en bostad

Skapa en kontrollplan för din åtgärd avseende inredning av ytterligare en bostad inom ett befintligt enbostadshus. Delning av en befintlig bostad till två är en av de fyra Attefallsåtgärderna och kan göras efter en godkänd bygganmälan.

Ändringar i byggnadens yttre, nya dörrar och fönster kan kräva bygglov eller bygganmälan.