symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för nybyggnad av carport

Nybyggnad av carport

Här skapar du en kontrollplan för nybyggnad av carport på din fastighet. Kontrollplanen är lämplig att bifoga till bygganmälan för carport upp till 30kvm (Attefallsåtgärd) och till bygglovsansökan avsedd för större carport. För andra typer av komplementbyggnader eller garage finns separata kontrollplaner framtagna – se i listan ovan!