symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för nybyggnad av garage

Nybyggnad garage

Här skapar du en kontrollplan för nybyggnad av garage på din fastighet. Kontrollplanen är lämplig att bifoga till bygganmälan för garage upp till 30kvm (Attefallsåtgärd) och till bygglovsansökan avsedd för större garage. För andra typer av komplementbyggnader eller komplementbostadshus finns separata kontrollplaner framtagna – se övriga kontrollplaner.