symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för ny komplementbyggnad

Ny komplementbyggnad

Här skapar du enkelt en kontrollplan för nybyggnad av komplementbyggnad (ej komplementbostadshus) på din fastighet. Attefallshus och komplementbyggnader är byggnader utöver huvudbyggnaden på din fastighet. Byggnaden är inte heller avsedd som en permanentbostad.

Du kan bifoga våra förslag till kontrollplan till en bygganmälan för Attefallshus som är upp till 30 kvm stora men också till bygglovsansökningar avsedda för större komplementbyggnader.

För Attefallsbostadshus och komplementbostadshus som är avsedda för permanent boende  har vi ett separat frågeformulär som du hittar i listan med alla våra kontrollplaner! Där hittar du också ett separat frågeformulär för garage.