symboler för steg 1-2-3
Ny komplementbyggnad

Ny komplementbyggnad

Här skapar du en kontrollplan för nybyggnad av komplementbyggnad (ej komplementbostadshus) på din fastighet. Kontrollplanen är lämplig att bifoga till bygganmälan för hus upp till 30 kvm (Attefallsåtgärd) och till bygglovsansökan avsedd för större komplementbyggnader. För komplementbyggnader av typen komplementbostadshus eller garage finns separata kontrollplaner framtagna – se övriga kontrollplaner.