symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för ändrad användning

Ändrad användning

Skapa en kontrollplan för åtgärder där en byggnad eller del av byggnad får ett ändrat användningssätt. Ändrad användning är ett vitt begrepp som omfattar en stor mängd olika åtgärder. Det krävs inte att byggnadstekniska åtgärder görs för att den ändrade användningen ska vara en ändring enligt PBL. En ändrad användning blir en bygglovspliktig åtgärd först då ändringen medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål. Ändring från lokal till bostadslägenhet är bygglovspliktig medan en ändring från studentbostad till vanlig bostadslägenhet inte är det.