Tillbyggnad av enbostadshus

Tillbyggnad av enbostadshus

Skapa en kontrollplan för montering av solceller eller solfångare på enbostadshus av typen radhus, parhus eller friliggande villa. Denna kontrollplan är avsedd att bifogas både till bygganmälan eller till en bygglovsansökan i de fall då installationen avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.