symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus

Tillbyggnad av enbostadshus

Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor. Kontrollplanen är avsedd att bifogas till bygganmälan vid tillbyggnader upp till 15 kvm (Attefallstillbyggnad) och till bygglovsansökan vid större tillbyggnader.