symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för inredning av kallare och vind

Inredning av vind eller källare

Skapa en kontrollplan för din åtgärd avseende inredning av befintlig biyta till boyta. Inredning av källare eller vind i befintligt bostadshus kräver bygglov för ändrad användning. Detaljplanen kan också ha bestämmelser som begränsar möjligheterna att inreda vind och källare. Även nya takkupor och takfönster kräver bygglov eller en bygganmälan.