symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för fasadändring

Fasadändring

Skapa en kontrollplan för fasadändring. Som regel krävs bygglov för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar. Det finns dock vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus. Inom detaljplan krävs som huvudregel bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. I det begreppet ingår flera olika åtgärder som att byta färg, fasadmaterial och typ av taktäckning. Bygglov krävs även för att göra andra ändringar av en byggnad, om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.