symboler för steg 1-2-3
Inglasning av uterum

Inglasning av uterum

Skapa en kontrollplan för inglasning av befintligt uterum. En inglasning av uteplats under befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring. Detta behöver bedömas från fall till fall. Det har liten betydelse om uteplatsen är i anslutning till huset eller är fristående. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din inglasning kräver bygglov eller inte. Det beror främst på hur du vill bygga och var din fastighet är belägen.