symboler för steg 1-2-3
Kontrollplan för inglasning av balkong

Inglasning av balkong

Skapa en kontrollplan för inglasning av befintlig balkong. Du behöver som regel bygglov för att glasa in befintliga balkonger. Attefallsreglerna gör dock att det i vissa situationer räcker med en bygganmälan och att du får startbesked. Inglasade balkonger räknas som tillbyggnad som ökar byggnadsvolymen och ändrar det yttre utseendet. En inglasning kan också påverka byggnadens brandskydd och utrymning. Därför krävs ofta, men inte alltid, en bygglovsprövning.