Staket murar och plank

Lov för staket, murar och plank

Här skapar du en kontrollplan för nybyggnad av staket, mur eller plank.